top of page

Principal Investigator

Håkan Billig

hakan.billig@fysiology.gu.se
+46 708 84 09 76

Communication officer 

Lovisa Aijmer

lovisa.aijmer@gu.se 

+46 31 786 60 32

Get in touch! 

Tack för att du kontaktar oss!

bottom of page