top of page

1.3 Analys av lagstiftning, policy och handlingssystem

I detta projekt ska vi undersöka de systembaserade förutsättningarna för hemdialys och utvecklingen av nya personcentrerade innovationer

I detta projekt ska vi undersöka de systembaserade förutsättningarna för hemdialys och utvecklingen av nya personcentrerade innovationer för detta ändamål. Målet är att identifiera hinder inom systemet för hemdialys och vid införandet av nya innovationer. Detta görs för att främja personcentrerad hemdialys.


Arbetet innefattar fyra studier: En juridisk analys av lagar och policyer som påverkar hemdialys och innovation inom området. En studie av processerna för godkännande och implementering av hemdialys inom olika regioner, med fokus på Västra Götalandsregionen.


En liknande studie om införandet av nya medicintekniska lösningar för hemdialys. Intervjustudier för att identifiera hinder för hemdialys och innovationer, samt att förstå olika aktörers syn på dessa hinder.


Resultaten från dessa studier kommer att användas i den övergripande design-thinking-processen och praktiska tester i hemmiljö. Det är viktigt att förstå de juridiska begränsningarna för potentiella lösningar. Studierna utförs av partners med juridisk expertis och stöds av en referensgrupp med patientrepresentanter och sjukvårdspersonal.


Förväntade resultat inkluderar lagstiftnings- och policyanalyser, kartläggning av processer för hemdialys och innovationer, samt en sammanställning av hinder för hemdialys. Resultaten kommer att redovisas i delrapporter under projektets gång.


bottom of page