top of page

2 Utveckling/ förbättringsarbete

En förstudie har visat att det krävs identifiering av möjliggörare för att öka användningen av hemdialys i ÖKS-regionerna i Danmark, Norge och Sverige. Under projektets första år kommer workshops att hållas för att hitta potentiella lösningar.

En förstudie har visat att det krävs identifiering av möjliggörare för att öka användningen av hemdialys i ÖKS-regionerna i Danmark, Norge och Sverige. Under projektets första år kommer workshops att hållas för att hitta potentiella lösningar. Dessa lösningar kommer sedan att testas praktiskt i hemmiljö under projektets första tre år med en iterativ designmetodik. Under det tredje året kommer den mest framgångsrika lösningen att jämföras och utvärderas mot en kontrollgrupp.


Projektet involverar nära samarbete med klinisk verksamhet, varför en klinikkoordinator knyts till projektet i varje land. Projektets delaktiviteter inkluderar: Identifiering och praktisk testning av organisatoriska och incitamentsrelaterade hinder hos vårdgivare, med jämförelser mellan regioner för gränsöverskridande lärande. Analys av kommunikationsbehov och testning av lösningar hos vårdgivare och patienter, inklusive medicinska och tekniska aspekter. Utforskning av informationsleverans för att underlätta valet av hemdialys, med praktiska tester av patienters uppfattning av information.


Grundlig analys av tekniska utmaningar i övervakning och genomförande av hemdialys, i samarbete med företag. Analys av logistiska utmaningar i hemmet för hemdialyspatienter och utveckling av strategier och teknologier för att förbättra logistik och avfallshantering. Genom dessa aktiviteter syftar projektet till att hitta och implementera lösningar för att främja och förbättra hemdialysen i ÖKS-regionerna.


bottom of page