top of page

3.1 Hälsoekonomisk modell

Denna aktivitet syftar till att utveckla en hälsoekonomisk modell anpassad efter de specifika vårdorganisationerna och kostnadsstrukturerna i Sverige, Danmark och Norge.

Denna aktivitet syftar till att utveckla en hälsoekonomisk modell anpassad efter de specifika vårdorganisationerna och kostnadsstrukturerna i Sverige, Danmark och Norge. Modellen baseras på en tidigare norsk modell och ska uppdateras med aktuella data om vårdkostnader, läkemedelsanvändning och sjukfrånvaro för olika dialysmetoder. Den inkluderar också information från enkäter om resursanvändning och patientutfall. Hälsoekonomiska forskare från de tre länderna kommer att samarbeta för att skapa en grundmodell som även diskuteras med patient-, vård- och industrirepresentanter.


Målet är att modellen ska stödja hållbart beslutsfattande, inte bara genom att visa kostnadseffektivitet för olika dialysmetoder, utan också hur dessa påverkar olika patientgrupper och andra samhällssektorer, inklusive miljöpåverkan. Strategier från projektets andra aktiviteter, som exempelvis förändrad distributionskedja och distansstöd, kommer att integreras och utvärderas i modellen. Detta ger en omfattande ekonomisk utvärdering och en anpassningsbar modell som kan användas för framtida studier inom dialysområdet och utvidgas till andra områden som njurtransplantationer. Deltagarna inkluderar akademiska forskare, patientrepresentanter och vård- och industrirepresentanter från de tre länderna. De kommer också att analysera miljö- och ekonomiska vinster relaterade till minskade resor för hemdialys, exempelvis i form av mindre sjukhusbesök.bottom of page