top of page

3.2 Hållbar modell för egenvård och hemdialys

Syftet är att utveckla en hållbar modell för egenvård och hemdialys som underlättar informerat beslutsfattande och förbättrar vård för kroniskt njursjuka.

Projektet har, med hjälp av design thinking, skapat innovationer och lösningar som främjar personcentrerad vård och hemdialys. Dessa lösningar, framkomna genom gränsöverskridande samarbete, görs tillgängliga för patientorganisationer och hälso- och sjukvården.


Syftet är att utveckla en hållbar modell för egenvård och hemdialys, inklusive strategier och handlingsplaner som underlättar informerat beslutsfattande och förbättrar vård för kroniskt njursjuka. Metoden inkluderar sammanställning av faktorer från enkäter och registerstudier som påverkar valet av hemdialys, samt en lagstiftnings- och policyanalys. Utvärdering och prioritering av förslag för organisationsmodeller, jämställdhet, miljö, information, inköpsrutiner, kommunikation och logistik görs för att underlätta hemdialys.


En hälsoekonomisk analys värderar modeller och arbetssätt. Projektet avslutas med en bestående gränsöverskridande 'Think Tank' för att vidareutveckla den skandinaviska modellen för hemdialys. Slutresultaten sammanfattas i en rapport, och projektet avslutas med en internationell konferens för att diskutera strategier och handlingsplaner för att öka användningen av hemdialys. Deltagare inkluderar projektets partners, patientorganisationer och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare.

bottom of page