top of page

Seminarium, hälsoekonomi 240610 

Seminariet gav en grundlig överblick över hälsoekonomi som akademiskt ämne. Diskussionerna täckte varför hälsoekonomiska analyser genomförs, vilka områden de täcker, och de vanligaste typerna av studier inom fältet.

Fokus på utmaningar och implementering

En viktig del av seminariet ägnades åt att belysa de utmaningar och överväganden som är förknippade med implementeringen av komplexa och resurskrävande interventioner.

Inom ramen för denna översikt presenterades delprojekten inom Interregprojektet om hemdialys.

Projektet omfattar:

  • Analys av samhällskostnader och effekter: Undersökning av olika dialysmodaliteter.

  • Utveckling av en hälsoekonomisk modell: Modellen ska testa olika förbättringsförslag som identifieras i övriga arbetspaket.  

Projektledning

Hanna Gyllensten, från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, leder det hälsoekonomiska arbetet inom hemdialysprojektet.

Här kan du lyssna på seminariet i efterhand

Presentation
(power point) 

bottom of page