top of page

Design Thinking 

I detta  projekt använder vi design thinking och en personcentrerad metod för att förbättra hemdialysen. Genom praktiska tester av kommunikation mellan sjukhuspersonal och hemdialyspatienter samt utvärdering av dialysutrustning och avfallshantering i hemmet, avser vi  att utveckla nya, effektiva produkter och kommunikationsmodeller. Att ha en personcentrerade ansats säkerställer att användarnas behov, resurser och erfarenheter står i centrum.

Förstå och förbättra 

Vi involverar personer med njursjukdom, sjukvårdspersonal, företag och forskare från projektets början för att samla värdefulla perspektiv. Ambitionen är att få insikter om vad som hindrar en utbredd användning av hemdialys, trots många fördelar och potentiella kostnadsbesparingar. För att förstå hemdialysanvändarnas livssituation och hälsa använder vi information från omfattande nationella kvalitetsregister. Vi undersöker också varför hemdialys ofta inte presenteras som ett alternativ av sjukvårdspersonal och utvecklar informationsinsatser och verktyg för att kunna komma tillrätta med detta.

Vårt mål är att de lösningar och strategier vi utvecklar ska integreras i nationella riktlinjer, påverka vårdutbildning och företagens produktutveckling. Det personcentrerade tillvägagångssätt och ramverk vi utvecklar inom hemdialys kan även appliceras inom andra vårdområden.

WP översikt.jpg
bottom of page