top of page

2.3 Utveckling och testning av kommunikation

Detta delprojekt fokuserar på att analysera och testa kommunikationsbehov och lösningar för att underlätta hemdialys.

Detta delprojekt fokuserar på att analysera och testa kommunikationsbehov och lösningar för att underlätta hemdialys.


Studien kommer att genomföras i Sverige, Danmark och Norge och omfattar både medicinska och tekniska aspekter av kommunikation mellan patienter och vårdgivare. Syftet är att förbättra kommunikationen, vilket är avgörande för patienternas trygghet, särskilt när det gäller att ha snabb tillgång till svar på medicinska och tekniska frågor, samt att säkerställa att eventuella tekniska fel på dialysutrustningen kan upptäckas och åtgärdas snabbt. Metoden inkluderar att identifiera dialysavdelningar och 3-5 hemdialyspatienter per land för att testa nya kommunikationslösningar, inklusive nationella tjänster som 1177 i Sverige.


Idégenereringssessioner med patienter, sjukvårdspersonal och företag som specialiserar sig på kommunikations- och dialysutrustning kommer att hållas. Därefter kommer potentiella lösningar att praktiskt testas och utvärderas för vidare implementering. Partners i projektet inkluderar universitet och sjukhus i de tre länderna samt företag som Cuviva och Fresenius. Patientföreningar och erfarna hemdialyspatienter deltar också.


Förväntade resultat är identifiering, testning och utveckling av optimala kommunikations- och övervakningslösningar för hemdialys, vilket bidrar till projektets mål att förbättra hemdialyspraktiken. Projektet koordineras av Cuviva.

bottom of page