top of page

VAD ÄR HEMDIALYS? 

Hemdialys är en behandlingsmetod för njursvikt som gör det möjligt för personer med njursjukdom att själva genomföra dialys i hemmet istället för på ett sjukhus eller dialyscentrum

 

Dialys används för att rena blodet när njurarna inte fungerar som de ska. Med hjälp av en speciell maskin filtreras blodet genom att överflödiga vätskor och avfallsämnen som kroppen inte kan eliminera på egen hand tas bort. Efter att ha fått  utbildning kan personen själv, eller med hjälp av en anhörig, hantera och utföra dialysbehandlingen, vilket bidrar till  större flexibilitet och autonomi i vardagen. Hemdialys kan anpassas efter individens behov och livsstil, vilket ofta resulterar i ökad livskvalitet. 

VARFÖR DIALYS I HEMMET? 

Att sköta sin egen dialysbehandling i hemmet kan ha många fördelar för patienten. Både gällande hälsa och välbefinnande för individen men också för samhället ur ett hälsoekonomiskt perspektiv

Att leva med njursvikt kan vara en utmaning där regelbundna besök på sjukhuset eller dialysmottagning kan vara tidskrävande och mentalt påfrestande. Tack vare medicinska framsteg är hemdialys nu mer tillgängligt än någonsin och erbjuder patienter en mer bekväm och flexibel lösning. 

FÖRDELAR MED HEMDIALYS

  • Komfort och bekvämlighet: Hemdialys gör det möjligt att genomgå behandlingen i sin egen takt och i den egna hemmiljön. Detta minskar behovet av frekventa resor till sjukhuset och sparar tid och energi.

  • Flexibilitet: Hemdialys kan anpassas efter patientens schema, vilket ger möjlighet att välja tider som passar bäst för individen. Detta kan öka följsamheten till behandlingen

  • Bättre kontroll: Genom att övervaka sin egen behandling kan patienten känna sig mer delaktig och ha större kontroll över sin hälsa.

  • Minskad exponering: Genom att stanna hemma minskar risken att utsättas för sjukhusinfektioner och andra potentiella hälsorisker

  • Personlig anpassning: Hemdialysmaskiner kan justeras för att bättre passa individens specifika behov, vilket kan leda till bättre behandlingsresultat.

  • Närvaro och stöd av anhöriga: Att vara nära familjen under dialys kan ge emotionellt stöd och göra hela processen mer behaglig.

  • Ekonomiska fördelar: Trots initiala kostnader för utrustning och utbildning kan hemdialys på lång sikt minska kostnaderna jämfört med traditionell dialys i klinisk miljö

  • Teknologiska framsteg: Med den senaste teknologin blir hemdialysmaskiner allt mer användarvänliga och effektiva, vilket gör hemdialys till ett alltmer lockande alternativ för många.

  • Förbättrad livskvalitet: Många människor som har bytt till hemdialys vittnar om en förbättrad livskvalitet tack vare den ökade friheten och autonomi det ger.

  • Förbättrat tidsutnyttjande:  Hemdialys kan i vissa fall utföras nattetid, vilket kan spara mycket tid

TVÅ TYPER AV DIALYS
 

De två huvudtyperna av dialys är hemodialys och peritonealdialys. Hemodialys använder en extern maskin för att filtrera blodet och utförs vanligtvis på ett dialyscentrum eller i hemmet. Peritonealdialys använder bukhinnan som ett naturligt filter, där dialysvätska införs i bukhålan för att sedan tömmas bort. Denna metod utförs oftast i patientens hem. Valet mellan dessa metoder beror på patientens medicinska behov och livsstil.

Båda typerna av dialys har sina egna för- och nackdelar, och valet av behandling beror på patientens medicinska tillstånd, livsstil och personliga preferenser. Det är viktigt att diskutera med behandlande läkare för att bestämma det bästa alternativet.

bottom of page