top of page
scandinavia-blå skarpare.png

Dialys är en livsuppehållande behandling vid njursvikt och utförs idag oftast på sjukhus. Forskning visar dock att när dialys istället utförs i hemmet förbättras både hälsa, livskvalitet och ekonomi.


Mer Hemdialys är ett skandinaviskt projekt, finansierat av Interreg ÖKS, där vi ska testa och utveckla produkter, tjänster och modeller för att öka hemdialysen i både Norge, Danmark och Sverige.

 

Genom personcentrerad vård, gränsöverskridande samarbete och hälsoinnovationer vill vi förse personer med njursvikt, anhöriga, vårdverksamheter och beslutsfattare med förutsättningar, kunskap och verktyg för att få dialys i hemmet att öka.

Aktuellt 

Om projektet

Följ projektet

  • Facebook
  • YouTube

Testning, analys och utvärdering 

Vi kommer att genomföra praktiska tester av kommunikation mellan personal på sjukhus och patienter i hemmet, dialysapparatur, och avfallshantering. Utifrån detta kommer vi att utveckla produkter och modeller för kommunikation och processer i samarbete med brukare av hemdialys. Att involvera användare tillsammans med företag, sjukvårdspersonal och forskare tidigt i design- och utvärderingsprocessen ger värdefulla insikter om vilka svårigheter som hämmat användningen av hemdialys, trots patientorganisationernas önskemål och förväntade kostnadsbesparingar..

Vi hoppas att projektet kan bidra till en beskrivning av hur förutsättningarna för ökad hemdialys i Sverige, Danmark och Norge ser ut, utifrån en analys av vilka policies, lagstiftning och kulturella likheter och skillnader som råder. Den skandinaviska modellen för hemdialys som projektet utvecklar kommer att ingå i ländernas nationella riktlinjer och kunskapsstyrning i vård av njursjukdom och påverka vårdutbildning och företagens produktutveckling.

Förväntade resultat

bottom of page